Βεβαιώσεις Μηχανικού

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από την RE/MAX Real Advisor

Η RE/MAX Real Advisor, σε στενή συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς, παρέχει αυτή την κρίσιμη βεβαίωση. Αυτό το έγγραφο, πέραν της επιβεβαίωσης της νομιμότητας, προστατεύει και τις δύο πλευρές - αγοραστή και πωλητή - από τυχόν μελλοντικές νομικές δυσκολίες ή ακυρώσεις συμβολαίων λόγω παραβάσεων που μπορεί να μην είναι ήδη γνωστές.

Σύμφωνα με το Νόμο Ν.4495/17, όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, η οποία επιβεβαιώνει την απουσία οποιασδήποτε πολεοδομικής παράβασης στο ακίνητο.


RE/MAX Real Advisor