Πόσο αξίζει το Ακίνητό σας σήμερα?

Ακριβής Αξιολόγηση Ακινήτου από την RE/MAX Real Advisor

Η σωστή αξιολόγηση ενός ακινήτου είναι παράγοντας καθοριστικός στην τρέχουσα αγοραστική κίνηση. Στην RE/MAX Real Advisor, διαθέτουμε την τεχνογνωσία να προσφέρουμε δωρεάν εκτιμήσεις, στηριγμένες σε αντικειμενικά δεδομένα της αγοράς, τις τελευταίες πωλήσεις και τον τρέχοντα ανταγωνισμό.

Σε μια εποχή με ισχυρή αγοραστική δραστηριότητα, η εμπορική αξία ενός ακινήτου μπορεί εύκολα να υποτιμηθεί ή υπερτιμηθεί χωρίς την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων. Είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη όχι μόνο την αξία του ακινήτου αλλά και τις τάσεις των ενδιαφερόμενων αγοραστών, είτε είναι εγχώριοι είτε διεθνείς επενδυτές.

Η αποστολή της RE/MAX Real Advisor είναι να παρέχει ακριβείς και έγκυρες εκτιμήσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες να λαμβάνουν αποφάσεις που οδηγούν σε επιτυχημένες συναλλαγές.


RE/MAX Real Advisor